Book Journeys
   Rare, Used and Out-of-Print Books
   Adventure, Travel, Nautical & Scholarly
   Stony Brook, N.Y. 11790, U.S.A.
   Tel: 631-751-6089. Fax: 314-228-2332

   Home | Catalogs | Ordering Information | Contact Us

Oorlog—Dutch War & Militarism

Bikanir, Maharadsja van [Maharaja of Bikaner]. Eene Stem uit Britsch-Indie. Het Britsche Rijk en de Oorlog. Rede van den Maharadsja van Bikanir. [A Voice from British India. The British Empire and the War. Speech by the Maharaja of Bikanir. London: Williams, Lea & Co., 1917. 20 pages. Text in Dutch. Self wrappers. Very good. #17698. $25
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

Bryce, Lord. De Laatste Akte in Belgie's Wereld-Tragedie. [The Final Act in Belgium's World Tragedy.] London: Darling & Son, 1917. 18 pages. Het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in Belgie, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger van de New York Tribune. Text in Dutch. Stiff wrappers. Very good. #17694. $25
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

Carson, Sir Edward. De Oorlog tegen Duitsche Duikbooten. Sir Edward Carson over het Success der Britsche Marine. No Place: No Publisher, 1917? 16 pages. Dutch translation of 'The war on German submarines: Sir Edward Carson on the British Navy's Success.' Text in Dutch. Self wrappers. Compliments stamp on rear cover. Very good. #17697. $25
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

George, Lloyd. Vredes-Voorstellen en de Houding der Geallieerden. Redevoering van den Engelschen Premier, op 19 December 1916. [Peace Proposals and the Attitude of the Allies. Speech by the English Premier.] London: Harrison and Sons, 1917. 36 pages. Text in Dutch. Self wrappers. Stamp on upper edge of front cover, not affecting text. Very good. #17699. $25
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

Headlam, J. W. Belgie en Griekenland. [Belgium and Greece.] 's-Gravenhage [The Hague]: De Hofstad, 1917? 8 pages. First published in the 'Belgisch Dagblad' in The Hague. Text in Dutch. Self wrappers. Very Good. #17703. $25
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

Headlam, J. W. De Doode Landen van Europa. London: Eyre and Spottiswoode, 1917. 48 pages. Dutch translation of 'The Dead Lands of Europe,' 1917. Text in Dutch. Wrappers. Bottom of page 37/8 slightly chipped, not affecting text. Compliments stamp on rear cover. Otherwise very good. #17702. $25
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

Headlam, J. W. De Vredesvoorwaarden der Geallieerden. [The Peace Terms of the Allies.] London: Menpes Printing & Engraving, 1917. 36 pages. Text in Dutch. Self wrappers. Very good. #17704. $25
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

Heijmans, S., Jz. [also spelled Heymans]. De Positie van Engeland in den Wereldoorlog. Door een Hollander Beoordeeld. Het Perfide Albion. [The Position of England in the World War. Judged by a Dutchman.] No Place: No Publisher, 1916. 16 pages. First published in the Soerabaiasch Handelsblad, 1 and 7 August 1916. Text in Dutch. Stiff wrappers. Very good. #17700. $25
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

McCurdy, C. A. Schuldig! Prins Lichnowsky's Onthullingen. [Guilty! Revelations of Prince Lichnowsky.] No place: No publisher, 1917? 15 pages. Text in Dutch. Self wrappers. Good. #17696. $20
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

Noyes, Alfred. De Stille Hand. Onthullingen door Alfred Noyes. [The Quiet Hand. Revelations by Alfred Noyes.] Amsterdam: Vennootschap Letteren en Kunst, 1917? 39 pages. Text in Dutch. Pictorial stiff wrappers. Very good. #17695. $30
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

O, dat Wintertje 45 Van Ribbentel-Magerbuick. (Pseudonym). O, dat Wintertje '45. Laren, Gooi: Uitgeverij Kleur en Beeld, 1945. 16mo (small book). No pagination. Illustrations. Text in Dutch. Pictorial hardcover with cloth tape spine. #17730. $15
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

Toynbee, Arnold J. Het Bloedig Juk van den Turk. London: Hodder & Stoughton, 1917. 32 pages. Probably the Dutch translation of 'The Murderous Tyranny of the Turks.' Text in Dutch. Stiff wrappers. Complimentary stamp on rear cover. Very good. #17693. $25
Click here to email a question or place an order ~ Ordering Information ~ back to top

Nederlandse Boeken | Dutch Children's Books
Dutch History | Dutch Literature

Adventure & Sports | Antiques & Hobbies | Arts & Humanities
General Topics | Literary & Book Arts | Medicine
Nautical & Maritime | Planes & Trains | Science & Technology
Social Sciences | Travel & Exploration

Top | Home | Catalogs | Ordering Information | Contact Us
Copyright ©2017 Book Journeys

Related Terms:
Militaria